Lieder: Klaus Groth


Schreibung:
Original 〉〉
Nordniederdeutsch („HH“)
Text mit Übersetzung 〉〉


He see mi so veel (Lied)Noten

He see mi so veel, un ik see em keen Woort,
Un all wat ik see, weer: Jehann, ik mutt foort!

He see mi vun Leev un vun Himmel un Eer,
He see mi vun allens - ik weet ni mal mehr!

He see mi so veel, un ik see em keen Woort,
Un all wat ik see, weer: Jehann, ik mutt foort!

He heel mi de Hann’n, un he bee’ mi so dull,
Ik schull em doch gut ween, un ob ik nich wull?

Ik weer ja nich böös, awer see doch keen Woort,
Un all wat ik see, weer: Jehann, ik mutt foort!

Nu sitt ik un denk, un denk jümmer daran,
Mi dücht, ik muss seggt hebben: Wo geern, mien Jehann!

Un doch, kummt dat wedder, so segg ik keen Woort,
Un höllt he mi, segg ik: Jehann, ik mutt foort!

[Nordniederdeutsch (Hamburg): Standardisierte Schreibung gemäß Regelwerk Sass, angelehnt an das Plattdeutsch Hamburgs, der Elbmarschen und Dithmarschens.]