Literatur verlag.marless.de ()

Niederdeutsche Werke: 14 Treffer ↴↴↴
Werke über Niederdeutsch: 2 Treffer ↴↴↴Niederdeutsche Werke:


Hannes Frahm Noordlichter un anner Köpp (2024) 〉〉
Reinhard F. Mien Hart is as de Harvsttiedmaand (2023) 〉〉
Willi Höfig Dat anner Düütsch (2022) 〉〉
Heidelore Rumler Platt snacken kannst du ok (2022) 〉〉
Katja Mackens-Hassler De lütte Goodnacht-Geschichte (2021) 〉〉
Jutta Lammèr Oogenblick mol ... (2021) 〉〉
Willi Höfig Böse Engel (2020) 〉〉
Christoph Prang In de Nootopnahm (2019) 〉〉
Füer an de Kimming (2018) 〉〉
Marlou Lessing Hexenmai (2018) 〉〉
Willi Höfig Kiek mal, Frieda (2018) 〉〉
Willi Höfig Mit Frieda up’n Padd (2016) 〉〉
Willi Höfig Dat grote Speel (2015) 〉〉
Marlou Lessing Oosterfüür (2015) 〉〉


Werke über Niederdeutsch:


Heinrich Thies Sass Plattdeutsches Wörterbuch (2023) 〉〉
SASS Plattdeutsche Grammatik (2021) 〉〉