Niederdeutsche Werke: Einzeltitel
Permalink / ID Permanenter Link zur Titelseite / 13660
TitelPlattdütsche Reden / rutgeben vun de Fehrs-Gill. Red.: Christian Boeck
Hrsg. Christian Boeck 〉〉
1. KöperschaftFehrs-Gilde
ErschienenKiel : Verl. d. Fehrs-Gilde, 1935
Umfang114 S.
Nachweissonst. Nachweis: GBV