Schreibung:
Original

Gustav Falke


Lütt Ursel


Lütt Ursel,
Lütt Snursel,
Wat snökerst du rum?
Di steit din lütt Näs wull
Na Appel un Plumm.

Lütt Ursel,
Lütt Snursel,
Din Näs is mann Spann,
Doch is datn Näs all
För Pött un för Pann.

Lütt Ursel,
Lütt Snursel,
Dar hestn Rosin,
Dar sünd dre lütt Steen in,
Un all dre sünd din.