Schreibung:
Original 〉〉
Original mit Übersetzung 〉〉
Nordniederdeutsch ("HH")

Sophie Dethleffs


Mien lütjen Jung


Wo de Kukuuk röppt!
Kukuuk, wees still, he slöppt!
Weest noch vergangen Johr?
Seetst op en Telg dor;
Froog he di: Kukuuk in Heven,
Wo lang schall ik leven?!
Reepst du wull föfftig mol
Dor vun den Telg hendool.
Kukuuk, du hest di versehn,
He slöppt hier al ünner den Steen
Un ik sitt alleen, och, un ween.