Schreibung:
OriginalJohn Brinckman


Grotmüle


In ´t Holt doa de
GrotmüleGroßmäuler
,
Wat hew de doa to Kop?
Kukuk un
Vagel BülowPirol

De
zausternzanken
sick tohop.

De
kraekelnkrakeelen
sick tosamen,
Wen bete vun se kann;
Un wenn to Enn se kamen,
Denn fang´ se werre an.

Kukuk! Kukuk! so kreiht dat,
Kukuk! Kukuk! – denn so
Ens Bü - bü - bülow! fleut dat,
Bü- bülow! Bü - bülow.

De Kukuk harr nich swegen,
Harr girn dat letzte Wurt;
He hett sick
heschheiser
all schregen
Un kukukt ümmer furt.

Dat felt man, dat de Heiste noch
Tscharkt mankedörch, tschitscharkt;
RurdunkRohrdommel
, Dompap un Krei se noch
Dormank körrt, schalkt un karkt;

Dat felt man, dat
QuaduxErdkröte
un Pogg
in ´t Brok doamanken quakt, -
Denn wiren se doch all in ´n Tog,
De dat Vegnoegen makt.

De hogen Boem de
schürrn(schüdden) schütteln

Er Köpp vedretlich all,
As wenn se dow noch würrn,
Wenn dat nich uphürt ball.

Quelle: Vagel Grip. Güstrow : Opitz, 1859. S. 96-97.
Der Text ist zwar Korrektur gelesen, aber noch nicht endgültig redigiert. Zum Abgleich hier der originale Text: online 〉〉
Alle Gedichte des "Vagel Grip" erscheinen nach und nach auch mit einer Wort-für-Wort-Übersetzung (mit Link zum John-Brinckman-Wörterbuch).