Literatur Richolff, ()

Niederdeutsche Werke: 2 Treffer ↴↴↴
Werke ├╝ber Niederdeutsch: 0 TrefferNiederdeutsche Werke:


Uan sunte Patricius veghevu||re/ (1507) 〉〉
Practica dudesch Magistri Stef||fani Rosini Vp dat iaer. M.CCCCC (1507) 〉〉