Literatur Cobra-Verl. ()

Niederdeutsche Werke: 8 Treffer ↴↴↴
Werke über Niederdeutsch: 0 TrefferNiederdeutsche Werke:


Silke Hars Bunten Stuten, Appelschmolt & Püttjergrütt (2015) 〉〉
Silke Hars De Plattdüütsche Kalenner 2014 (2013) 〉〉
Silke Hars Wiehnachten op‘t Land (2009) 〉〉
Silke Hars Kokbook vun de Viöler Landfruuns (2005) 〉〉
Gerd Christiansen Moin Moin (1991) 〉〉
Ejnar Kjer Een Buur drinkt pur (1989) 〉〉
Gerd Christiansen Wat mutt, dat mutt (1989) 〉〉
Ejnar Kjer Een Buur op Tour (1987) 〉〉